ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเที่ยวชมความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ในงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ธันวามคม 2561 - 13 มกราคม 2562 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น)
เชิญเที่ยวชม มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 ระหว่างวันที่ 25 ธันวามคม 2561 - 13 มกราคม 2562 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น)
Welcome to Chiang Rai ASEAN Flower Festival 25 December 2018 - 13 January 2019 at Mae Kok riverside flower park.
3 ระบบรายงานชี้เป้าการพัฒนา โดยกรมการพัฒนาชุมชน
ประชาสัมพันธ์ระบบรายงานโดยใช้ข่อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) จำนวน 3 ระบบ ได้แก่ TARGET, NRD2C และ EBMN
ขอเชิญพี่น้องชาว อบจ.เชียงรายทุกท่าน
ร่วมลดการใช้กระดาษด้วยระบบ E-Office
นโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายร่วมนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด
นโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวด
รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีพลาสติกหุ้มฝาขวดดาวน์โหลดได้ที่หัวข้อ : เอกสารดาวน์โหลด ที่มา : สำนักนโยบายและแผน สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
รักษ์โลก เลิกพลาสติก
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเลิกใช้พลาสติก
รักษ์โลก เลิกพลาสติก
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเลิกใช้พลาสติก
รักษ์โลก เลิกพลาสติก
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเลิกใช้พลาสติก
รักษ์โลก เลิกพลาสติก
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเลิกใช้พลาสติก

 

011

นางนภาภัณฑ์  ต่วนชะเอม

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

  Application แนะนำ

app-djunk
app-podd
download-apple
app-crtravel
                               app-thtravel
phone1