ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.เชียงราย ขอเชิญชวนเที่ยว "มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2019 (Chiang Rai ASEAN Flower Festival 2019)"
ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 - 12 มกราคม 2563 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จัดโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วม "เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงราย"
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 Start ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย รับสมัครถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สมัครออนไลน์ กับ เต่าดอย รายละเอียด http://www.taodoi.com/…/เดิน-วิ่ง-มินิฮาร์ฟมาราธอน-เฉลิมพระ…
ขอเชิญพี่น้องชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกท่าน
ร่วมลดการใช้กระดาษด้วยระบบ E-Office
รักษ์โลก เลิกพลาสติก
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเลิกใช้พลาสติก
รักษ์โลก เลิกพลาสติก
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเลิกใช้พลาสติก
เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย สวมหน้ากากป้องกัน
เมื่อค่าฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน เพือลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ
3 ระบบรายงานชี้เป้าการพัฒนา โดยกรมการพัฒนาชุมชน
ประชาสัมพันธ์ระบบรายงานโดยใช้ข่อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) จำนวน 3 ระบบ ได้แก่ TARGET, NRD2C และ EBMN
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ร่วมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติด

 

นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

  Application แนะนำ

app-djunk
app-podd
download-apple
app-crtravel
                               app-thtravel
phone1